Ontwikkelingen 2011

dinsdag 14 december 2010 - Door Taco Sijbrandij - Reacties (0)

Promundo geniet van de huidige maatschappelijke veranderingen. Wikileaks is daar een mooi voorbeeld van. De massa media van tegenwoordig maken het onmogelijk om smeuïge of confronterende berichtgeving verborgen te houden. Wat ons betreft een kernwaarde die terug komt in open en transparante bedrijfsvoering. Ons aandachtsgebied Security Risk Management maakt gebruik van deze maatschappelijke verschuiving. Een verschuiving waarbij organisatie en informatiebeveiliging achterhaald blijkt. In dit bericht willen we u vanuit Promundo een doorkijk geven naar de ontwikkelingen waar we soms al in beland zijn, maar die zeker hun intrede in 2011 gaan doen. We zetten ze per thema op een rij, niet uitputtend, maar als denkkader.

Werkplekonafhankelijk werken
Alle technologische ontwikkelingen maken echt werkplekonafhankelijk werken mogelijk.We lossen file overlast zelf op i.p.v. wachten op de overheid, door flexibel te gaan werken. We halen meer uit onszelf en ervaren dat als minder belastend.
Wat gebeurt er dan rondom werkplekonafhankelijk werken. Tot nu toe zweven we nog een beetje tussen de oude en de nieuwe werkwijze. We kunnen overal waar we maar willen werken en toch doen we dat massaal nog tussen 8.30 uur en 17.00 uur in een kantoorgebouw. Dat is toch raar! Natuurlijk is gewenning een belangrijke factor als ook de mate waarin de “oude generatie” nieuw gaat werken. Het werken wordt echter steeds meer mobiel en dan ook echt volwaardig. Zo wordt het vanzelfsprekend om via een iPad aantekeningen te maken en deze direct te mailen na afronding van dat overleg. Digitaal je documenten lezen i.p.v. alles weer te printen wordt heel gewoon. Digitaal gaat daarmee echt de grens verleggen voor het nieuwe werken.
Een wat ons betreft vanzelfsprekend randvoorwaarde. Stuur op resultaat en geef mensen de ruimte om in het weekend of in de avond te werken, als ze daarmee doordeweeks iets anders kunnen doen. Kinderen naar school brengen gaat niet ten koste van werktijd, maar maakt onderdeel uit van je totale tijdsbesteding. Het vinden van de balans is een individueel vraagstuk, wat je wel als organisatie wil ondersteunen, maar niet wil overnemen.
 
Security 4.0
In de opening stipten we het al even aan. Security Risk Management verschuift naar individueel i.p.v. organisatie niveau. Waar we ook werken en via welke App is niet meer controleerbaar en bestuurbaar. Geheugendragers kosten niets meer en kunnen snel en moeiteloos informatie overzetten naar systemen waar de organisatie geen grip meer op heeft. Massaal wordt gewerkt via laptops, mobiele telefoons en tabloids. Toch worden nog steeds veel netwerken afgeschermd en zijn veel gebouwen beveiligd om informatie te beschermen. Wat ons betreft een achterhaalde wijze van kijken naar risico’s en dreigingen. Stap met ons in de nieuwe wereld van security en ervaar welke kansen er zijn die veelal ook nog wat opleveren. Duidelijk is in ieder geval dat security niet langer een vraagstuk van bouwkundige en technische maatregelen is, maar dat de mens het verschil maakt. Organisaties gaan over van organisatie security naar werkplekonafhankelijke security rondom het individu. Informatie beveiliging raakt achterhaald en gericht beschikbaar stellen van informatie voorkomt drang naar zoeken naar gevoelige informatie. Met de Wikileaks van deze wereld leren we hoe belachelijk het is om een jacht te openen op de verspreider van informatie. Het gaat om de vraag, wie handelt en gedraagt zich integer. Wie niet oninteger is heeft geen last van massa media. Iets verborgen houden is achterhaald. De publieke opinie telt door de massa en het direct beschikbaar stellen met een muisklik. Wereldwijd!

Een constatering die wij snappen, is dat hoe meer je aan klassieke security doet, hoe groter de angstbeleving wordt. Daar is het toch over het algemeen om te doen? Gooi niet alle klassieke security maatregelen aan de kant, maar investeer in de mens die met de bouwkundige en technische maatregelen ondersteund wordt. Wil je weten hoe? Begin 2011 komt Promundo met een boek en daaraan gekoppeld officieel erkende opleiding, waarin je de geoefendheid van security medewerkers organiseert. Of kom luisteren naar Jan van Twillert op de ASIS bijeenkomst in Wenen begin april 2011.

Verduurzamen van mens en organisaties
Verduurzamen is geen hype of trend, maar een nieuwe orde van kijken naar vraagstukken in de wereld. Vragen als ‘waarom stelt de overheid 10 miljard beschikbaar voor een kerncentrale?’ kunnen we niet meer uitleggen. Stel datzelfde geld beschikbaar als subsidie voor duurzame zelfvoorzienende energie oplossingen voor huishoudens. Niet alleen beter voor het milieu, maar ook op de andere terreinen een meer duurzame oplossing.

Grote organisaties die de consumenten als massa benaderen raken achterhaald. Nieuwe modellen, zoals het doorontwikkelen van App’s, krijgen een duidelijke plek. Iedereen kan en mag een App maken die je op een mobiel of tabloid benut. De productontwikkeling blijft daarmee niet bij de bedrijven, maar verschuift naar het grote publiek. Ondernemers die elkaar ondersteunen om gezamenlijk succesvol te zijn ontstaan, en regelen dat niet met contracten en financiële vergoedingen. Het werken vanuit vertrouwen krijgt weer de dimensie die past bij ons. Is dat verduurzamen? Ja, dat is het zeker. Zorg dat mensen tot hun recht komen en echt geholpen worden. Verduurzamen gaat uit van het organiseren van vertrouwen en goed willen doen. Daar is niemand op tegen! Je creëert voorbeeldgedrag en dat verspreid zich over de omgeving. Organisaties worden daarmee echt meer duurzaam. De ideeën en ervaringen zitten bij iedereen, benut die ook.

Promundo past deze filosofie niet alleen toe op zichzelf, maar is begonnen met het oprichten van de stichting International Sustainability Forum. Deze stichting zonder winstoogmerk biedt iedereen de mogelijkheid om gebruik te maken van een door Promundo ontwikkelt model. Hiermee kan de verduurzaming worden georganiseerd en geborgd.
Bij het werken met leveranciers komen we tot duurzaam verkregen contracten, waarmee de duurzame invulling in lijn is met de benadering van de leverancier. Oplossingen worden gevonden voor het stimuleren van innovatie om meer duurzaam te worden i.p.v. dat regelgeving een duurzame uitvraag bemoeilijkt. Partnerschap komt daarmee dichterbij vanuit de duurzaamheidgedachte. Samen optrekken is de kernwaarde die hoort bij verduurzamen! 

Regie en uitbesteding
Regie zet door en gaat gepaard met duurzame uitbesteding. De “of-vraag” van regie is voorbij. Iedereen is ervan overtuigd dat strategische regie iets toevoegt. Wil je daar meer over weten, dan kunnen we je aanraden om begin volgend jaar onze site goed in de gaten te houden. Het tweede boek over regie van Rob van Veen gaat uitkomen. En volgens onze duurzaamheidgedachte natuurlijk gratis te downloaden. In dit boek worden de vragen behandeld over het goed invoeren en borgen van regie, rondom de vijf bepalende rollen die tezamen regie succesvol maken. Een ontwikkeling die vanaf 2011 een doorbraak geeft is die van de totale uitbesteding. Met de ontwikkeling van regie zijn organisaties in staat om het daarbij horende opdrachtgeverschap (demand management) uit te voeren. Met de steeds zakelijkere sturing op de uitvoering is de stap naar uitbesteding klein. 

Kleinere overheid
Midden in alle ontwikkelingen hebben we wel een zorg. De kabinetsplannen zijn nu enkele maanden bekent en binnen het Rijk wordt een aardverschuiving voorbereid. Wij denken dat iedereen in Nederland overtuigd is van het feit, dat een kleinere en slagvaardigere overheid gewenst is en dat het goed is dat er meer aan de verantwoordelijkheid van de burger wordt overgelaten. Echter de wijze waarop de verandering wordt ingezet baart zorgen. Van de een op de andere dag zijn onderdelen opgeheven. Organisaties worden in elkaar geschoven en dit alles onder hoge druk. Bij de samenvoeging worden, voordat de plannen zijn uitgewerkt, topfuncties ingevuld. Daarbij wordt voorbij gegaan aan wat nodig is en veel stilgestaan bij factoren die er niet toe doen. Zo worden klassieke fouten gemaakt, als het verdelen van posities volgens het principe dat iedere oude organisatie voldoende op sleutelfunctie niveau moet zijn vertegenwoordigd. In plaats van kijken welke gewenste profielen nodig zijn om de nieuwe organisatie vorm en inhoud te geven. De zorg die we hebben is dat in dit soort ingrijpende processen de beste als eerste vertrekken en de overige het langst blijven zitten. Als hier niet heel adequaat op wordt ingegrepen, dan rest ons een toekomstscenario met een gehalveerde overheid, waarbij de beste en jonge ambtenaren zijn weggegaan en de oude garde de klus moet klaren. De aantrekkende arbeidsmarkt zal dit probleem alleen maar vergroten. 

Arbeidsmarkt
Door de aantrekkende economie zal de vraag naar kwalitatief hoogwaardig personeel snel het aanbod overtreffen. Hoewel de schijnbare werkeloosheid nog bijna 5% is, lijkt de vraag naar ervaren dertigers en veertigers nu al het aanbod te overtreffen. Dit wordt in 2011 duidelijk met de eerste stap naar een krappere arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen alle organisatie lastig te vervullen vacatures en neemt de vraag naar tijdelijk personeel toe. Deels wordt dit opgelost met de ruimte die de zzp’ers beschikbaar hebben, omdat ze op dit moment niet volop aan de slag zijn. Anderzijds is de mismatch van een andere orde, omdat er gewoon onvoldoende aanbod is van mensen die dit werk willen doen.

De non-profit organisaties krijgen het nog iets zwaarder, omdat zij binnen hun CAO onvoldoende ruimte hebben om mee te gaan met de oplopende looneisen. Hierdoor moeten andere incentives worden ingezet. Om kwalitatief goede mensen gemotiveerd aan boord te houden kunnen producten als RealDrives en Perspectives worden ingezet. Hiermee wordt duidelijk wat de drijfveren zijn van mensen en hoe zij “er in zitten”.Non-profit organisaties hebben veel minder keuze op de arbeidsmarkt en zijn genoodzaakt om vaker gebruik te maken van het zittende personeel. Dan is het fijn als je weet hoe je deze medewerkers verantwoordelijkheid geeft en verantwoordelijk maakt voor hun eigen werk. Op die manier voelen de medewerkers zich serieus genomen.

Wij verwachten ook een toename van het aantal fusies in de non-profit. Dit vanuit de steeds toenemende drang naar efficiency. Dit kan bij juiste invoering van deze fusie een beperkte bijdrage leveren aan het omgaan met de schralere arbeidsmarkt. Risico bij een fusie is dat men onvoldoende in staat is om de “goede” collega’s vast te houden. De instrumenten RealDrives en Perspectives kunnen helpen om goede collega’s te behouden en totale teams tot betere prestaties te brengen.

Al deze ontwikkelingen op een rij vormen een maatschappelijke en digitale revolutie, waar we vanuit Promundo zin in hebben. Individuen zullen maatschappelijk en binnen organisaties hun positie gaan verkrijgen die ze verdienen. Voor een mensgerichte organisatie die in hun oplossingen de mens centraal zetten een verademing. Dat al deze ontwikkelingen in alle heftigheid gepaard gaan zal de nodige zorg en aandacht vragen. De ontwikkelingen zijn wat ons betreft gewenst! 

Alles bij elkaar wordt 2011 een uitdagend jaar.

Taco Sijbrandij en Rob van Veen 

Doorsturen naar: facebook twitter tell-a-friend
Reacties (0)

Geen reacties.

Reageren op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht.

Nieuwsbrief inschrijven