RealDrives

RealDrives

Teams die goed samenwerken en effectief zijn hebben plezier in wat ze doen en weten wat hun bijdrage is aan de doelen van de organisatie. Soms kan de samenwerking met anderen stroef verlopen of er ontstaat een dynamiek in het team die zorgt voor spanning. Elkaar aanspreken en samen tot oplossingen komen, is dan een hele uitdaging.

Mensen zijn verschillend. We hebben allemaal onze eigen dromen. We beoordelen de wereld waarin we leven heel verschillend en we gedragen ons verschillend. En misschien is nog wel het meest fascinerend dat elk mens zijn eigen manier heeft om zijn voorkeuren, zijn werkelijkheid en zijn gedrag op elkaar af te stemmen. De verhoudingen tussen die drie elementen zijn complex maar fascinerend.

De ervaring leert dat als een individu inzicht krijgt in zijn voorkeuren, de omgeving en zijn daarvan afgeleid gedrag, hij goed in staat is om deze driehoek te managen. Dit inzicht in teamverband kan een team tot excelleren brengen.

Voor meer informatie bijgaand onze brochure.

Nieuwsbrief inschrijven