Ontwikkeling begint bij bewustwording van eigen waarden en omgeving

Hoe functioneren teams? Wat willen de teamleden samen bereiken? In dialoog met medewerkers ontdekken we of ze in hun werk de dingen doen die bij ze passen en wat ze zouden willen. Wat kunnen ze en wat zijn hun drijfveren, waar willen ze aan bijdragen? Hoe passen ze zich aan aan de omgeving? We gebruiken RealDrives als instrument om het proces van bewustwording hierover op gang te brengen. Ook ondersteunen we teams bij hun ontwikkeling naar effectief gedrag met coaching en training.

Nieuwsbrief inschrijven