Mooi artikel over ontwikkeling bij Zorgcentra De Betuwe

zondag 1 september 2019

Zelfsturende teams bij Zorgcentra De Betuwe: ‘Wie ben ik om goede zorg te beperken met formulier?’

Een luchtwisselmatras kost € 140 per maand. ‘Als een team dat nodig vindt voor een bewoner…

Zij zijn de deskundigen! Wie ben ik dan om dat te beperken met een budget of formulier?’ Het werk van een controller is veranderd sinds de zelfsturende teams bij Zorgcentra De Betuwe.

Controller Michiel Duijkers vertelt: ‘Wij als ondersteuners hebben nu te maken met zorgteams die meer ruimte en minder regels gekregen hebben. Zelf hebben we echter nog wél steeds te maken met partijen die werken met protocollen en procedures. Als wij de kilometerdeclaraties niet meer controleren, heeft de accountant daar problemen mee. Die is een paraaf gewend.’

Vertrouwen als basis voor verbeteren ondersteuning

Directeur Taco Sijbrandij heeft bedrijfsvoering als aandachtsgebied. ‘Wij doen alleen nog steekproeven waar het om die gedeclareerde reiskosten gaat. De kosten van integrale controle wegen niet op tegen een verlies door eventuele afwijkingen.’ Jannie van Ommen is zorgmedewerker en vat samen: ‘Vertrouwen is de basis. Het Rijnlandse model dat onder onze manier van werken ligt, berust op vertrouwen, verbinding, vakmanschap en verantwoordelijkheid. Ik denk niet dat er een betere vorm van zorg denkbaar is. Dit is een geweldige uitvinding.’

verder lezen!

Nieuwsbrief inschrijven